Versetul AWANA: "Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului" (2 Timotei 2:15)
RSS

luni, 17 mai 2010

Chemarea lui Ghedeon

În 15 mai 2010 la Clubul Awana am avut un timp de jocuri, câteva momente fiind captate în pozele care urmează:


Fiecare echipă, pe rând...


...a aruncat la coş.


Cu grijă, mingea este aruncată...


...de la unul la altul.

După timpul de jocuri, programul la Clubul Awana a continuat cu o cântare, iar apoi lecţia biblică.
Lecţia biblică a fost despre Ghedeon, chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu şi felul în care acesta a răspuns chemării.
Am încheiat cu memorarea versetului: "Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?" (Evrei capitolul 13 versetul 6)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu